• KACHINA -P 90X70 1998
 • C18	IDOLES-P 100X70 1998
 • C19	HERCULE-P 89X65 1998
 • C20	MIXTE-P 80X60 1998
 • C12	IDOLES-P 80X60 1997
 • C17 RODIN-P 70X100 1998_
 • C14 TETE REN-P 95X70 1998
 • C11 PIGEONS-P 90X70 1998
 • C10 CYGNE-P 90X70 1998
 • C9 BESTIAIRE-P 90X70 1998
 • C8 CAFRIQUE-P 90X70 1998
 • C7 CRABE-P 90X70 1998
 • C6 MAILLOL-P 80X60 1997
 • C3B TULIPES-P 80X60 1997
 • C3 TULIPE-P 90X70 1997_
 • C2 WALDEMAR-P 90X70 1997_
 • C1b PRESENTATION 2-P 90X70 1997